Około 80% Trojanowic należy od 1973 roku do Beskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Znajdują się tu 2 małe obszary chronione, a około 1/3 miejscowości wchodzi w skład beskidzkiego obszaru ptasiego. Obszar Trojanowic jest objęty ponadregionalnymi i regionalnymi biokorytarzami oraz ponadregionalnymi i regionalnymi biocentrami.

Narodowy rezerwat przyrody “Radhošt
Narodowy Rezerwat Przyrody “Radhošt'” jest jednym z najcenniejszych fragmentów beskidzkiej przyrody. Znajduje się na północnym zboczu monumentalnej góry Radhošt na wysokości od 660 do 1129 metrów nad poziomem morza. Na powierzchni 145 ha znajduje się duży kompleks roślinności charakterystycznej dla górnych partii Beskidu Morawsko-Śląskiego. Tutejsze lasy są narażone na niekorzystne wpływy klimatyczne. Występują tu lasy świerkowe, które są ukształtowane przez surowy klimat (tworzą tzw. formy flagowe), a następnie lasy bukowe, które mają odpowiednio ponad 180 i 110 lat. W runie występują np. Galium odoratum, Anemone nemoralis, Maianthemum bifolium. W miejscach bardziej wilgotnych rośnie przebiśnieg (Galanthus nivalis), dymnica pospolita (Corydalis cava), srebrnolistna mokradła (Chrysosplenium alternifolium), morawski ominek sztywny (Aconitum firmum), żywiec gruczołowaty (Dentaria glandulosa).

Rezerwat przyrody Noříčí
Rezerwat przyrody Noříčí obejmuje pokrycie leśne na skalistych zboczach z bogactwem typów lasów z naturalnym składem drzew w wieku około 150 lat. Rozciąga się na wysokości od 680 do 1047 m n.p.m. na powierzchni 38 ha. Tutejsze zbiorowiska leśne to lasy bukowe z domieszką jodły, świerka lub klonu z bogatą florą.