KRZYŻ NA SKRZYŻOWANIU BYSTRÉ

Krzyż ten został ustawiony w pobliżu mostu na potoku Bystrý w miejscowości Planiska. Został wykonany przez miejscowego kamieniarza Miroslava Uhlářa (nr domu 257), wzniesiony i poświęcony w 2000 roku. Został opłacony z pieniędzy zebranych we wsi oraz z datku pana Drahomíra Strnadla.