KRZYŻ W LOMNEJ

Krzyż znajduje się na środku ronda w Łomnej. Widnieje na nim napis: “Ten krzyż został wzniesiony w roku 1843 przez sąsiadów z Trojanowic i przez piorun burzowy w roku 1896 uszkodzony; w tym samym roku, za burmistrza Karela Kociána, przez mieszkańców wsi Lomna naprawiony. “