KRZYŻ W PINDULI

Krzyż z 1751 roku jest drugim najstarszym zabytkiem kościelnym we wsi. Jak podaje kronikarz Trojanowic został zbudowany za pieniądze zbójników (patrz str.24 – Mity i legendy).