POMNIK OFIAR I I II WOJNY ŚWIATOWEJ

Pomnik został wzniesiony w 1946 roku przez związek zawodowy Národní jednota z Bystrego przy wsparciu finansowym właściciela fabryki Petra Polacha. Jest dziełem rzeźbiarza Jana Knebla, pochodzącego z Trojanowic. Wyciął go z piaskowca hofickiego. Znajduje się przed budynkiem Szkoły Jubileuszowej im. prezydenta T. G. Masaryka w Łomnej.