FIGURA MARYI DZIEWICY

Posąg pochodzi z 1720 roku i jest narodowym zabytkiem kultury. Jego powstanie związane jest z założeniem osady młynarzy żelaza na Bystrem. W tym czasie w okolicy działały: walcownia żelaza, folusz, młyn i drewutnia.