RZEZBA SW. CYRYLA I METODEGO

Albín Polášek podarował rzeźbę stowarzyszeniu Matice Radhošťská w 1930 roku. Rzeźba jest antytezą posągu pogańskiego boga Radegasta, emanuje braterstwem i pragnieniem zjednoczenia. Żylaste dłonie obu mężczyzn sugerują, że byli przyzwyczajeni do ciężkiej pracy. W otwartej księdze trzymanej przez św. Cyryla możemy przeczytać pierwsze słowa Ewangelii św. Jana “Na początku było Słowo” zapisane alfabetem głagolickim, najstarszym znanym alfabetem słowiańskim. Św. Metody wskazuje na Biblię i podnosi między aureolami trójramienny krzyż bizantyjski.

Pusta rzeźba o wysokości 2,6 m i wadze 800 kg została odlana z brązu, co znów w przeciwieństwie do kamienia posągu Radegasta oznacza późniejszą i wyższą kulturę. Wznosi się na granitowym postumencie o wysokości 1,60 m za kaplicą, w miejscu, gdzie wcześniej stał kamienny krzyż. Święci spoglądają na wschód i na Radegasta na przeciwległym wzgórzu i witają przybywających do kaplicy gości.