DZWONNICA W BYSTRYM

Dzwonnica ta jest oczywiście jedną z najstarszych w miejscowości. Jej dzwon z 1769 roku jest wpisany na listę zabytków kultury, podobnie jak stojąca obok dzwonnicy figura Panny Marii z 1720 roku. Dzwonnica wykorzystuje kopię dzwonu, którego oryginał jest przechowywany w archiwum urzędu gminy. Pierwotna dzwonnica była mniejsza i bardzo prosta. W połowie lat 50-tych XX wieku stolarze Josef Káňa i Valentin Stnadel przebudowali dzwonnicę do dzisiejszego wyglądu. Dzwonieniem zajmuje się pan Pavel Uhlář z domu nr 593.