DZWONNICZKI NA HOREČKÁCH

Ta otwarta budowla duchowa symbolizuje sprzeciw mieszkańców wobec wydobycia węgla w Beskidach. Inicjatorem budowy było stowarzyszenie obywatelskie Nasze Beskidy. Nowoczesny projekt dzwonnicy jest dziełem architektów Kamila Mrvy i Martina Rosy. Budowla nawiązuje do wołoskiej tradycji ludowej prostych drewnianych dzwonnic. Obok całkowicie drewnianej konstrukcji z gontową okładziną stoją ośmiometrowe słupy z trzech modrzewiowych belek, na których umieszczono trzydziestokilogramowy dzwon z pracowni Halenkov, który będzie brzmiał jak umierający dzwon kopalni Frensztat. Oprócz logo stowarzyszenia obywatelskiego Nasze Beskidy, godła Trojanowic i Frensztatu, na dzwonie widnieją nazwy 37 miast i wsi, które zjednoczyły się przeciwko wydobyciu węgla w Beskidach. Na dolnej krawędzi dzwonu znajduje się cytat frensztackiego rodaka Josefa Kalusa “Kto oczernia moje góry, tak jakby mnie oczerniał, kto chwali moje góry, tak jakby mi się kłaniał”. Po raz pierwszy symboliczny dzwonek śmierci zabrzmiał w trzecią rocznicę 100-letniego zamknięcia ziemi wołoskiej 15 maja 2010 roku.