DZWONNICA POD JAWORNIKIEM

Dzwonnica pochodzi z 1941 roku a jej budowa związana jest z nazwiskiem cieśli Karela Halamíčka. Pierwotnie była to prosta dzwonnica stojąca w ogrodzie sklepikarza Josefa Mikeski, nr domu 33. Obecnie funkcję dzwonnika pełni pani Zdena Stavárková.