DZWONNICA W KARŁOWICACH

Dzwonnica znajduje się na terenie pomnika braci Strnadel i Jana Knebla. Jest to najnowsza dzwonnica w Trojanowicach, została poświęcona w 1998 roku. Zaprojektował ją architekt Ales Krkoška a wykonała firma Jurák z Ústí przez Vsetín. Dzwon o wadze 35 kg odlał dzwonnik Josef Tkadlec z Halenkowa.

Dzwon ofiarował sołtys Drahomír Strnadel z domu nr 454, który pełni funkcję dzwonnika.